Date

 • 2/8
 • 2/16
 • 2/22
 • 3/8
 • 3/16
 • 3/22
 • 4/12
 • 4/22
 • 4/26
 • 5/10
 • 5/18
 • 5/24
 • 6/14
 • 6/?
 • 6/28
 • 7/12
 • 7/26
 • 7/29
 • 8/9
 • 8/17
 • 8/23
 • 9/13
 • 9/21
 • 9/27
 • 10/11
 • 10/25
 • 10/27
 • 11/8
 • 11/15
 • 11/22
 • 12/13
 • 12/21
 • 12/27

Event

 • Breakfast Meeting
 • Social: Valentine’s Dinner
 • Breakfast Meeting
 • Breakfast Meeting
 • Social: March Madness
 • Breakfast Meeting
 • Breakfast Meeting
 • Social: 80s Freestyle
 • Breakfast Meeting
 • Breakfast Meeting
 • Social: Recruitment
 • Breakfast Meeting
 • Breakfast Meeting
 • Social: TBD
 • Breakfast Meeting
 • Breakfast Meeting
 • Breakfast Meeting
 • Social: Tentative Date
 • Breakfast Meeting
 • Social: Bocce & Drinks
 • Breakfast Meeting
 • Breakfast Meeting
 • Social: Cornhole Event
 • Breakfast Meeting
 • Breakfast Meeting
 • Breakfast Meeting
 • Social: Halloween Party
 • Breakfast Meeting
 • Social: Holiday Dinner
 • Breakfast Meeting
 • Breakfast Meeting
 • HOLIDAY BREAK
 • HOLIDAY BREAK

Time

 • 7:45AM
 • 7:00PM
 • 7:45AM
 • 7:45AM
 • TBD
 • 7:45AM
 • 7:45AM
 • 8:00PM
 • 7:45AM
 • 7:45AM
 • 6:00PM
 • 7:45AM
 • 7:45AM
 • TBD
 • 7:45AM
 • 7:45AM
 • 7:45AM
 • 12PM – 4PM
 • 7:45AM
 • 7:00PM
 • 7:45AM
 • 7:45AM
 • 6:00PM
 • 7:45AM
 • 7:45AM
 • 7:45AM
 • 8:00PM
 • 7:45AM
 • 7:00PM
 • 7:45AM
 • 7:45AM
 • N/A
 • N/A

Location

 • Hilton
 • Casa Belvedere
 • Hilton
 • Hilton
 • Cory’s House
 • Hilton
 • Hilton
 • St. George Theatre
 • Hilton
 • Hilton
 • RC Country Club
 • Hilton
 • Hilton
 • TBD
 • Hilton
 • Hilton
 • Hilton
 • Ryan Walsh’s
 • Hilton
 • Angelina’s
 • Hilton
 • Hilton
 • Vanderbilt
 • Hilton
 • Hilton
 • Hilton
 • Dom Cicarelli’s
 • Hilton
 • Angelina’s
 • Hilton
 • Hilton
 • N/A
 • N/A